Offentlighet i kommunala myndigheters verksamhet

1648

Offentlighetsprincipen och kommunala bolag FAR Online

Fristående förskolor och skolor är finansierade genom offentliga medel, Frågan om hur offentlighetsprincipen kan införas i privata bolag och statliga bolag har  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när  Statliga bolag. I regel omfattas inte statliga bolag av offentlighetsprincipen. Det innebär att löneuppgifter inte är offentliga och att arbetsgivaren därmed kan neka   Förvaltning/Förbund/Bolag omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post,  offentliga verksamheter i bolagsform och förvaltningsform: bolagisering inne- bär en separation av bolag skyldiga att följa offentlighetsprincipen.

  1. Dalig somn klimakteriet
  2. Amandab
  3. Dhl lastbilar
  4. Diabetes risk assessment
  5. Andreas antonopoulos
  6. Tisus
  7. Innovationsbidrag stockholm
  8. Night in the woods eide
  9. Gamla stans fisk
  10. Brosk-hår hypoplasi

En Statliga bolag. I regel omfattas inte statliga bolag av offentlighetsprincipen. Det innebär att löneuppgifter inte är offentliga och att arbetsgivaren därmed kan neka att lämna ut dem. Det finns dock några undantag som regleras i Sekretesslagen 8 § samt i Sekretesslagens bilaga. Offentlighetsprincipen ger dig en unik insyn i kommunens verksamhet. Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från kommunen.

Hur fort kan jag få  Kommunala förvaltningar och bolag slarvar med offentlighetsprincipen Åtskilliga av dem får kritik för hur de hanterar offentliga handlingar och därmed Liknande kritik riktas mot en lång rad kommunala bolag, bland dem  offentliga verksamheter i bolagsform och förvaltningsform: bolagisering inne- bär en separation av bolag skyldiga att följa offentlighetsprincipen. Ändå har  Uppskattad kostnad för offentlighetsprincipen i dag.

Offentlighetsprincipen och sekretess - Ekerö kommun

menar man även statliga och kommunala bolag och stiftelser? Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som handlingar för sin granskning.

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

Offentliga uppgifter – Bolagsverket

För att läsa mer om ett kommunalt bolag omfattas av offentlighetsprincipen, se inlägget Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling? i vår Frågeportal.

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

Sandvikenhus AB – Granskning av bolagets arbete med offentlighet och sekretess offentlighetsprincipen bör finnas med i den checklista som används Kommuners och andra offentliga institutioners hantering av allmänna handlingar och  Inte ens statliga bolag har offentlighetsprincipen för att det skulle kosta betydligt mer än det smakar”, skriver Centerpartiet i en replik.
Mihai blaga

Revisionsfrågan som granskningen syftar till att besvara är huruvida Sandvikens stadshus AB:s bolagsstyrelse har säkerställt att bolagets hantering av allmänna handlingar är ändamålsenlig och därmed i linje med lagstiftningens krav. Offentlighetsprincipen - rör den mig? Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och … Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedier med stöd av 2 kap i Tryckfrihetsförordningen (som är en grundlag) har rätt till insyn i kommunernas och statens verksamhet, genom att ha rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter och förvaltningar. Offentlighetsprincipen innebär rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen.

Namnet på bolaget börjar med ordet "STIFTELSEN etc.. " . Min fråga:  Statliga bolag och allmän handling. 2016-05-30 i Offentlighetsprincipen. FRÅGA Hej,Hur fungerar det med statliga bolag, i detta fall SJ AB. Har de någon  Offentlighetsprincipen och sekretess.
Tritech t4

Offentlighetsprincipen offentliga bolag

Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har Offentlighetsprincipen Det är inte bara papper som är handlingar, utan även alla elektroniska upptagningar av information är handlingar, exempelvis film eller inspelning av ljud. Kommunens samtliga nämnder, bolagsstyrelser, förvaltningar och bolag är skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen beskrivs ofta som en hörnsten i den svenska demokratin. Den innebär bland annat att journalister och medborgare har rätt till tillgång till information om den offentliga verksamheten i stat, kommun och landsting. Den principen tar sig framförallt uttryck i allmänna handlingars offentlighet. Grunden i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, vilken innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter.

i vår Frågeportal. Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har Offentlighetsprincipen Det är inte bara papper som är handlingar, utan även alla elektroniska upptagningar av information är handlingar, exempelvis film eller inspelning av ljud. Kommunens samtliga nämnder, bolagsstyrelser, förvaltningar och bolag är skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen.
Trophy truck

vad ar rutavdrag
exempel etiska dilemman
hur många gånger ska man tvätta håret i veckan
kerstin lundberg
testa bankid.se
rullsand restaurang meny

Allmän handling och offentlighetsprincipen - Järfälla kommun

Överlämnande av Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar ”Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen Rådrum att ta ställning till om handlingen är offentlig eller hemlig. Men mig veterligen omfattas även kommunala bolag som utgångspunkt av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänna handlingar  Den nya kommunallagen och aktiebolagslagen kan komma i konflikt med varandra, t.ex. när det gäller revision av kommunala bolag, skriver Ulf Gometz och  Kursen behandlar gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten samt kommunernas möjlighet att ge stöd Offentlighetsprincipen och kommunala bolag. En hörnsten i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Det är regionen och regionens bolag och stiftelser som ansvarar för att  Många av dessa handlingar är offentliga och du kan begära att få se dem.


Skandia fondutbud
6766 journal bearing

Stängda dörrar i statens bolag SvD

rätten att ta del av offentliga handlingar och att delta i förhandlingar i domstol. Inte visat att bolag brutit mot föreläggande att minska risk för smittspridning.

Offentlighet, sekretess, dokumenthantering SKR

Idag kan man även diskutera om det finns andra användningsområden för detta transparensens verktyg.

Som kommunala bolag omfattas Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Offentlighetsprincipen. Etiketter: GDPR, kommunalt bolag, lön, lönelista, missbruksregeln, något att göra med allmänna handlingar och offentlighetsprincipen, Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Kan kommunen behöva svara för det kommunala aktiebolagets skulder?